De voordelen van binnenklimaatonderzoek in uw bedrijf.

Binnenklimaatonderzoek helpt uw bedrijf naar een betere leefomgeving.

Hoe belangrijk binnenklimaatonderzoek is bleek wel uit het laatste Bewustwordingsproject
‘Binnenmilieu Basisscholen’.

BinnenklimaatonderzoekDit was een onderzoek van de GGD welke 5 jaar in beslag nam: van 2008 tot 2013. De conclusie was dat er te weinig geventileerd werd in de klaslokalen en dat de schoolleiding in veel gevallen niet goed bekend was met de gevaren van een slecht binnenklimaat.

De gevaren liggen namelijk steeds op de loer: te hoge CO2-waarde, legionellabacterie in druppels waternevel, huisstofmijt, tocht, etc. Bovendien kan het natuurlijk leiden tot ziekte van werknemers en van uzelf. Het begint met droge ogen, hoofdpijn, slechte concentratie en kan eindigen in stress, langdurige ziekte en afwezigheid.

De specialisten van Biobeheer staan te allen tijde voor u klaar om te meten en te inspecteren, u te adviseren en ook de benodigde werkzaamheden en aanpassingen uit te voeren. Zij adviseren na het nemen van microbiologische lucht- en contactmonsters en na een uitgebreid onderzoek van het binnenmilieu.

Biobeheer is in staat om desinfecties van luchtbehandelingskasten en stoffen vloeren te doen, dataloggeronderzoek van temperatuur uit te voeren, relatieve luchtvochtigheid en CO2–waarden te meten, thermisch comfort, stofgehalte en ozon te meten, onderzoek te doen naar huisstofmijt, validatiemetingen in cleanrooms en operatiekamers uit te voeren en een klachtenonderzoek van het binnenmilieu te monitoren.

Dit alles met als uitgangspunt: het creëren van een goede, gezonde en duurzame leefomgeving in het pand. Het binnenklimaat mag niet tot schade van de gezondheid leiden, zo staat het in de Arbowet omschreven. Biobeheer gaat verder en na uitvoering van de benodigde aanpassingen zal een prettig en perfect binnenklimaat zijn ontstaan, waardoor de productiviteit van de werknemers zal toenemen en het ziekteverzuim zal afnemen.

Steeds weer blijkt dat men niet weet hoe het met de luchtkwaliteit op kantoor staat. Dat men niet weet wat het inhoudt als de luchtkwaliteit niet goed is. Vaak is men hiervan zelf niet bewust terwijl het van groot belang is voor het bedrijf en de medewerkers.

Slechte luchtkwaliteit tast onder meer de werkprestaties van de medewerkers aan en kan zelfs een vervelende sfeer op kantoor neerleggen.
Wij onderzoeken dit voor u, analyseren dit voor u en lossen dit voor u op. Zodat u straks in een goed binnenklimaat uw werk kunt doen.
Met tevreden werknemers, met tevreden collega’s en blije gezichten! Aarzel niet om contact met de mogelijkheden voor een op maat binnenklimaatonderzoek. U kunt ons mailen via info@biobeheer.nl of natuurlijk kunt u ons telefonisch bereiken met het nummer 0104219322.