Facturatie Nederland

Een facturatie waar u op kunt bouwen.

Uw Facturatie vlekkeloos met Faktumfactuur

Alle verkoop processen in Nederland worden besloten met het uitreiken van een factuur. Een factuur is het document dat de betalingsverplichting weergeeft van een klant naar een leverancier. Factureren gebeurt dus door iedere verkopende partij. Afhankelijk van de geleverde goederen, of diensten kan het opstellen van een factuur een flinke klus zijn. Het opstellen van een factuur voor een pak printpapier, zal een stuk eenvoudiger zijn, dan het opstellen van een factuur voor het afleveren van een complete website.

 

Je zou kunnen zeggen dat een rekening of betalingsbewijs en een factuur hetzelfde zijn,Facturatie Nederland maar er zit wel degelijk een verschil tussen de twee. Een rekening of betalingsbewijs wordt veelal gegeven aan consumenten, die iets kopen in een (web)winkel. Hier staan veelal minder gegevens op dan welke verplicht zijn op een factuur. Een factuur moet aan een aantal eisen voldoen, welke zijn opgesteld door de belastingdienst. Voldoet de factuur niet aan deze eisen, dan is de factuur niet rechtsgeldig en dit ka een bedrijf zeer veel geld kosten.

 

Iedere factuur binnen de onderneming heeft een uniek opvolgend factuurnummer. Verdere belangrijke punten die op een factuur moeten voorkomen zijn de naw-gegevens van zowel de klant als de leverancier. Daarbij moeten ook het KvK nummer en btw-nummer van de verkopende partij worden vermeld. Bij vermelding van de producten en diensten moet per product of dienst een duidelijke omschrijving staan met daarbij het aantal en het geldende btw-tarief.

Ook mag de prijs per eenheid exclusief btw en eventuele andere kortingen niet ontbreken. Eventuele aanbetalingen moeten met datum worden vermeld op de factuur, zo ook verwijzingen naar eerdere facturen en creditnota’s. Eventuele uitzonderingen of aanvullende voorwaarden zijn hier buiten beschouwing gelaten.

 

Buiten de gegevens die op de factuur moeten staan is het ook belangrijk om rekening te houden met een aantal termijnen die verbonden zijn aan het factureren. Zo is het belangrijk dat een factuur altijd binnen 10 dagen na uitlevering van goederen, of diensten wordt opgemaakt. De betalingstermijn voor uw facturatie staat vrij om ingedeeld te worden.

Waar echter wel rekening mee moet worden gehouden, is dat vanaf de factuur is opgesteld (de factuurdatum) er ook btw moet worden afgedragen aan de belastingdienst. Het kan dus zijn dat een bedrijf deze btw moet voorschieten wanneer de factuur wel is opgesteld, maar de betaling vanuit de klant nog niet heeft plaatsgevonden.
Bij hoge factuurbedragen kan dit een probleem veroorzaken, aangezien een heleboel bedrijven pas na ruim een maand de facturen voldoen, en is een waarschuwing op zijn plaats.