Pre incasso

Pre-incasso een belangrijke tool voor uw onderneming.

Wat kan Pre-incasso voor u betekenen?

Indien een debiteur zijn rekeningen niet tijdig voldoet, moet men overstappen in een incassoprocedure. Dit is echter een vrij dure en kwaadwillige procedure, wat crediteurs zeker bij kleinere bedragen kan afschrikken. De oplossing ligt middenin: bij pre-incasso van FTGN wordt er een laatste poging ondernomen om het bedrag alsnog te innen, het risico van een eventuele incassoprocedure schrikt de debiteuren vaak wakker.

Werkwijze
De debiteur zal gecontacteerd worden en er zal uitdrukkelijk aangegeven worden dat het gaat om een laatste kans: nadien wordt de incassoprocedure definitief en onherroepelijk opgestart. In deze verwittiging staan de gegevens van de crediteur. De debiteur wordt daarbij verzocht zo spoedig mogelijk te betalen om een Pre incassoincassoprocedure af te wenden. Na het verstrijken van de genoemde betalingstermijn kan men eventueel overgaan tot een effectieve incassoprocedure. Bij FTGN streven we ernaar om dit alles op een klantvriendelijke en respectvolle manier, zonder extra kosten, voor u af te handelen. We brengen uw openstaande factuur simpelweg weer onder de nadrukkelijke aandacht van uw debiteur en zetten hem voor de keuze: ingaan op ons vriendelijk verzoek of de gevolgen van de incassoprocedure ondergaan. De brief leidt in 80% van de gevallen tot betaling. Over succes gesproken.

Voordelen

De debiteur wordt vriendelijk verzocht om zijn rekeningen te voldoen. Zonder meteen de zware, dure en klantonvriendelijke overstap te maken naar een incassoprocedure, gunt u hem een laatste kans. Dat wordt door de debiteur als klantvriendelijk gezien, waardoor u in de toekomst waarschijnlijk nog positief kan handelen met deze klant. Uw goede klantrelatie blijft zo behouden. Een incassoprocedure moet steeds een laatste middel zijn.

Bij FTGN kan u uw dossier eenvoudig online inzien, waardoor u de volledige controle over het dossier behoudt.

Via onze minnelijke aanpak ontloopt uw klant hoge kosten. Pas wanneer de volledige betaling uitblijft zal het dossier in het incassotraject terechtkomen. Betaalt de klant toch binnen de genoemde periode, dan brengen wij slechts beperkte dossierkosten in rekening.

Overleg

Bij FTGN bent u belangrijk en met u ook uw klanten. Daarom handelen wij steeds in overleg met u, om een positieve relatie met uw klant te waarborgen. Uw persoonlijke relatie met uw klant hoeft niet zomaar onder druk te komen staan en u houdt controle op al onze verrichtingen via ons online portal.

Meer weten?
Wenst u meer informatie over onze mogelijkheden of bent u nieuwsgierig hoe we ook voor u een meerwaarde kunnen betekenen? Neem dan nu gratis vrijblijvend contact op met FTGN. U kan ons bereiken via +31 (0) 73 2032127 of via ons Error! Hyperlink reference not valid. .